Leta 2006 smo od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobili koncesijo za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije (ZR). To pomeni, da strokovni tim IP Posočje d.o.o. izvaja vse storitve ZR.

ZR zajema storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.

Storitve ZR opravljamo za različne naročnike. Največ za Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ, lahko pa tudi za delodajalce, ki te storitve potrebujejo.

Večina storitev ZR se izvaja na sedežu podjetja Poljubinj 89/c, Tolmin in na lokaciji Orehovlje 2/a, Miren. Občasno se storitve izvajajo tudi pri drugih delodajalcih. Predvsem takrat, ko delodajalci nudijo možnost usposabljanja na konkretnem delovnem mestu ali pa so sami naročniki storitev.

KONTAKT
Meta Bevk Vončina

040 855 570
meta.bevkvoncina@ip-posocje.si

15_ZR

Storitve zaposlitvene rehabilitacije so:

• svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
• priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
• pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
• pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
• razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
• pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
• analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,

• izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
• izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
• usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
• spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
• spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
• sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
• ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov,
• opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.