Gozdarstvo, sečnja

Pomembno področje storitev, ki jih izvajamo, je tudi t.i. zeleni program. Za različne naročnike, in tudi na klic, urejamo zelene površine v Posočju:
– vzdržujemo civilna pokopališča, parke, vrtove, igrišča
– negujemo zelenice
– obrezujemo grmovnice, žive meje in drevje.
– čistimo in urejamo poti in steze v naravi
– opravljamo razna druga komunalna dela (zimsko čiščenje snega, ipd.) ter
– skrbimo za celovito urejenost objekta
– NOVO! Projektiramo gozdne ceste

S ciljem širitve programa in zagotavljanja visoke kvalitete storitev, veliko investiramo v kvalitetno in zmogljivo strojno opremo in usposabljanje delavcev.