Čiščenje

Med storitvenimi programi pomemben delež zavzema program čiščenja. Za različne naročnike tako izvajamo čiščenje proizvodnih in pisarniških prostorov, generalna čiščenja, ter čiščenja objektov in okolice.

Za vsak objekt, ki ga prevzamemo v čiščenje predhodno izdelamo načrt vzpostavljanja in obvladovanja čistoče, ki ga izdela pooblaščeni sanitarni inženir. Pri izdelavi načrta v prvi vrsti upoštevamo želje in zahteve naročnika in na ta način prilagodimo sistem čiščenja potrebam posameznega naročnika. Z načrtom se zagotavlja učinkovita rešitev čistoče, optimalna  organizacija dela in se vzpostavi sistem kontrole, na podlagi katere naročnik preverja kvaliteto opravljenega čiščenja.

Za doseganje nivoja kvalitete čiščenja se uporablja čistilna oprema, profesionalna čistila, na željo naročnika tudi ekološka.