Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD MLADIH) je projekt, katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela.

Projekt PREHOD MLADIH izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta in 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.

Projekt PREHOD MLADIH se bo izvajal med letoma 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije in predvideva vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let.

Namen projekta PREHOD MLADIH je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

 IP POSOČJE d.o.o kot izvajalec zaposlitvene rehabilitacije in partner v projektu PREHOD MLADIH sodeluje pri izvajanju aktivnosti na območju Nove Gorice, Zgornjega Posočja ter Idrijsko-Cerkljanske regije. Namen vključitve IP Posočje d.o.o v projekt je okrepiti področja, ki zagotavljajo socialno varnost in socialno vključenost invalidov, njihovo socialno in poklicno oz. delovno integracijo ter možnosti razvoja kompetenc invalidov, redno usposabljanje, pomoč pri šolanju in izbiri poklica, prilagojeno delovno mesto, napredovanje na delovnem mestu oziroma prehod v običajno zaposlitev. Kot invalidsko podjetje smo torej integralni in nepogrešljivi del celovite aktivne politike zaposlovanja in seveda tudi sestavni del usklajene politike invalidskega varstva.

Če imate dodatna vprašanja glede aktivnosti, ki jih izvajamo, nam, prosimo pišite na elektronski naslov damjana.teodorovic@ip-posocje.si ali pokličite na 040 573 260.

Več informacij o projektu lahko dobite tudi na spletni strani projekta PREHOD MLADIH, ki bo vzpostavljena februarja 2018 (www.prehodmladih.si).