Naša vizija in poslanstvo

Osnovno poslanstvo

IP Posočje d.o.o. je usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb v prostoru Zgornjega Posočja. Uresničevanje zaposlovanja pomeni, da mora družba kontinuirano zagotavljati in odpirati primerna delovna mesta, ki so ustrezna za zaposlitev invalidnih oseb. Usposabljanje je povezano z ustrezno strokovno obravnavo pri integraciji in reintegraciji invalidov v delovno okolje (zaposlitvena in poklicna rehabilitacija, ki pomagata ljudem s prizadetostmi, da pridobijo oz. obdržijo zaposlitev ter da napredujejo v svoji poklicni karieri).

Vizija družbe

IP Posočje d.o.o. je postati družba, ki bo v lokalnem in širšem slovenskem prostoru prepoznavna kot družba, ki z kakovostnim in strokovnim pristopom in delom  zaposluje invalide in druge težje zaposlitveno ovirane osebe in jim tako nudi trajne zaposlitve in izboljšanje kakovosti življenja.

Vrednote družbe

– Iskanje novih priložnosti
– Sprejemanje raznolikosti in spoštovanje  človekovih pravic in etičnih vrednot
– Delavnost in znanje
– Prevzemanje odgovornosti
– Stalno izboljševanje, inovativnost
– Hitrost in fleksibilnost
– Partnerstvo in sodelovanje