Nadomestna izpolnitev kvote

S sodelovanjem z IP Posočje d.o.o. lahko izpolnjujete kvoto za zaposlovanje invalidov.

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v RS in zaposluje najmanj 20 zaposlenih (zakon določa tudi izjeme).Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu.

V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide skladno (ZZZS). Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote lahko z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Nadomestna izpolnitev kvote je lahko tudi samo delna in ne pokriva vseh mesecev in vseh potrebnih invalidov, ki vam jih določa uredba.

V IP Posočje d.o.o. vam ponujamo naslednje storitve oz. načine sodelovanja:

Program storitev (čiščenje poslovnega objekta, hišniške storitve, urejanje in vzdrževanje prostorov in okolice, vzdrževanje pokopališč, parkov in druga komunalna dela, vzdrževanje cest, enostavna gojitvena dela in druga zunanja dela vzdrževanja, vratarsko receptorske storitve)

Za nadomestno izpolnitev kvote vam lahko ponudimo tudi naše kmetijske pridelke – interesantna se nam zdi zlasti naša ekološko pridelana zelenjava in povrtnine (SI-EKO-001, številka certifikata 13954), proizvodnja in prodaja eko sadik

Lastni proizvod – sveče (elektronske in parafinske)ž

Izvajanje raznih dodelavnih poslov (pakiranje, sestave, etiketiranje…)