Naslov

IP Posočje d.o.o.
Poljubinj 89/c, 5220 Tolmin

Telefon

+386 (0)5 38 41 440

Mobitel

+386 (0)40 573 560

E-mail

tajnistvo@ip-posocje.si
DIREKTOR

Aleksander Gerbec

05 38 41 441
041 782 259
aleksander.gerbec@ip-posocje.si
TAJNIŠTVO

Mateja Rutar

05 38 41 440
040 573 560
tajnistvo@ip-posocje.si
RAČUNOVODSTVO

Zorko Kaltnekar

05 38 41 446
041 651 341
zorko.kaltnekar@ip-posocje.si
KADROVSKA SLUŽBA

Maja Bucik

05 38 41 440 
040 573 560
maja.bucik@ip-posocje.si
SOCIALNA VKLJUČENOST

Maruša Mavri

040 573 561
marusa.mavri@ip-posocje.si
POSLOVNA ENOTA OREHOVLJE

Meta Bevk Vončina

040 855 570
meta.bevkvoncina@ip-posocje.si
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

Meta Bevk Vončina

040 855 570
meta.bevkvoncina@ip-posocje.si
UREJANJE OKOLICE

Matej Hrvatin

041 330 282
matej.hrvatin@ip-posocje.si
VRTNARIJA – EKO SADIKE 

Ana Golob Mavri

040 438 383
ana.golobmavri@ip-posocje.si
ČIŠČENJE, ŠIVALNICA, PRALNICA

Bernarda Fortunat

040 269 365
bernarda.fortunat@ip-posocje.si
VODJA DELAVNICE

Alojz Skrt

040 573 563
alojz.skrt@ip-posocje.si
PRODAJA SVEČ

Selma Rot

031 874 988
selma.rot@ip-posocje.si