Delo v splošno korist

IP Posočje d.o.o. je od leta 2009 v mreži izvajalskih organizacij, ki omogočajo opravljanje dela v splošno korist za osebe, ki jim je bila izrečena nadomestna kazen zapora ali drug ukrep v splošno korist.

Ko osebe izrazijo željo, da bi svoje obveznosti opravile pri nas, nas pristojni Center za socialno delo o temu obvesti. V kolikor imamo na razpolago ustrezno delo, to sporočimo Centru, ki nam kandidata nato napoti. Vsaka napotena oseba opravi zdravniški pregled, zavarujemo jo za primer poškodbe pri delu in opravi usposabljanje iz varstva pri delu.
Vse osebe imajo tudi pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela, ter stroškov za prehrano med delom.

Pri nas te osebe opravljajo različna dela – odvisno od naših trenutnih možnosti in potreb. Čas trajanja dela pa je odvisen od sklepa sodišča.